زائر حسین (ع )
توسط : یاكریم

امام هادی(ع):

برای خداوند بقعه هایی  است که دوست دارد

 در آنها به درگاه او دعا شود و

دعای دعاکننده را به اجابت رساند ،

 و زائر حسین (ع ) یکی از آنهاست .

تحف العقول ، ص (510)

يکشنبه 2/10/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName