فروتنی
توسط : یاكریم

امام هادی (ع):

فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.


المحجة البیضاء ، ج 5 ، ص (225)

يکشنبه 2/10/1386 - 13:57
پسندیدم 0
UserName