یاد مرگ
توسط : mmmmmmmm
 

پیامبر اکرم (ص) فرمود :

مرگ را بسیار زیاد یاد کنید ، زیرا یاد مرگ گناهان را پاک نموده و انسان را به دنیا بی اعتنا می کند .

يکشنبه 2/10/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName