شكست بنیان خانواده در غرب
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقاله استاد حسین انصاریان در رابطه با :

شكست بنیان خانواده در غرب

بسیاری از پدران انگلیسی، فرزندان شخص دیگری را بزرگ می‌كنند این عنوان یكی از فصل نامه‌های انگلستان است.
به دلیل روند افول اخلاق از هر 5 پدر انگلیسی یك نفر بدون آنكه بداند فرزند فرد دیگری را به عنوان فرزند خود بزرگ می‌كند.
به گزارش این فصلنامه كه در زمینه‌های ژنتیكی و بیولوژیكی تحقیق می‌كند یافته‌های آزمایشات ژنتیكی در كشورهای غربی و اروپایی حاكی از آن است كه درصد بالایی از مردان بدون آنكه بدانند در اثر خیانت همسرانشان، فرزند شخص دیگری را بزرگ می‌كنند.
یافته‌های این محققان حاكی از آن است كه در كشورهایی كه قواعد خانوادگی سالم‌تر هستند این میزان به یك درصد كاهش می‌یابد حال آنكه در جوامعی كه گرفتار معضلات خانوادگی هستند این آمار به 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد.
محققان این مركز در بررسی ژنتیكی  310490  مورد از پدران و فرزندان در كشورهای غربی دریافتند كه از هر 5 پدر انگلیسی یكی بدون آنكه بداند، فرزند شخص دیگری را به عنوان فرزند خود بزرگ می‌كند.

نقش تقوا در خانواده
با بررسی این وضعیت اسف بار شاید بهتر بتوان به اهمیت دیدگاه اسلام درباره خانواده  پی برد مجموعه ای  که باید با محوریت تقوا کانونی سراسر مهر و صفا و یک رنگی بیافریند  و به تربیت نسل هایی پاک و الهی بپردازد  .
در نظام خانواده ایده آل اسلامی زن و مرد مکمل یکدیگرند که دست در دست هم این مجموعه مقدس را به سوی کمال هدایت می کنند .
اکسیر تقوا در این میان می تواند نقشی اساسی ایفا کند .گاهی عشق با تمام قدرت و عظمتش نمی تواند جلوی فروپاشی بنیان الهی خانواده را به تنهایی بگیرد مخصوصا عشقهایی که بی اساس و بنیان است و بر پایه ملاکات گذرا و ضد اخلاقی  استوار است . لذا نقش تقوا در حفظ خانواده و پیشگیری از هرزگی ها و به خطر افتادن نسل ها امری انکار ناپذیر است 


زن و شوهر با تقوا
مرد باتقوا، براى تأمین مخارج خانه، جز به كسب حلال روى نمى آورد، و به غیر از مال حلال مالى قبول نمى كند، او با تحصیل حلال الهى مقیّد به رعایت حقوق تمام افرادى است كه از طریق كسب و تجارت با او سروكار دارند، و به عبارت دیگر از وجود او در بیرون از خانه به بندگان خدا ضرر و زیان نمى رسد، او به خاطر تقواى الهى دور حرام نمى گردد، و گنج عفت نفس و قناعت را از دست نمى دهد.
مرد باتقوا چون از كسب و كار فارغ شود، و به خانه بازآید، تمام كوفتگى و خستگى خود را كنار درب خانه مى ریزد، و با نشاط و شادى و خوشدلى و خوشحالى وارد خانه مى شود، به همسرش لبخند محبت مى زند، و زحمات روزانه او را نسبت به نظافت خانه، و پخت و پز، و نگهدارى فرزندان خسته نباشید مى گوید، و وى را ارج مى نهد، و با او و بچه ها با مهربانى و محبت برخورد مى كند، و هر یك را درخور شأنش احترام مى نماید.
مرد باتقوا گاهى حلال و حرام، و معروف و منكر، و حسنات و سیئات را به اهل بیتش گوشزد مى كند، و نمى گذارد آنان در مسئله دین و دیندارى دچار غفلت شوند.
مرد باتقوا، همه عمر و وقت خود را صرف بیرون نمى كند، و خنده و نشاط خود را تنها براى دوستان نمى برد، و در مسجد رفتن و شركت در جلسات مذهبى راه افراط نمى پیماید.

مرد باتقوا به این نكته توجه دارد، كه اسلام رعایت اعتدال و اقتصاد را در تمام امور حتى در عبادات سفارش فرموده، و از كم گذاشتن از حق زن و فرزند به بهانه رفت و آمد با دوستان، یا شركت در مجالس نهى فرموده است.
در هر صورت مرد باتقوا، در همه شئون زندگى آداب لازم را رعایت مى نماید، و از این راه به استحكام بناى خانواده، و جلب محبت زن و فرزند كمك مى نماید.
زن باتقوا، عفت و عصمت و پاكدامنى خود را حفظ مى كند، با شور و شوق به كارِ خانه مى رسد، زمینه رفع خستگى شوهر را كه محصول كار بیرون است فراهم مى نماید، از فرزندان خود به نحو شایسته نگهدارى مى كند، با شوهر و فرزندان بر اساس اخلاق اسلامى رفتار مى كند، از عبادتش غفلت نمى ورزد، خانه را كانون عشق و صفا، مهر و محبت، و شور و شوق مى نماید.
زن باتقوا از همسرش با تكیه بر اصول الهى اطاعت مى كند، به خواسته هاى بحق او پاسخ مثبت مى دهد، از عصبانیت و خشم و كبر مى پرهیزد، با اقوام شوهرش با مهر و محبت و اخلاق اسلامى روبرو مى شود، بوقت آمدن شوهر از عرصه كار و كسب تا درب خانه به استقبال مى رود، و به وقت خروج شوهر وى را بدرقه مى كند، و از وى مى خواهد جز حلال خدا به خانه نیاور، كه ما به حلال خداوند گرچه اندك باشد قناعت مى كنیم، و زیر بار حرام نمى رویم، مبادا به بهانه داشتن زن و فرزند، و خرج و مخارج از محدوده مقررات الهى تجاوز كنى، و زندگى را به حرام آلوده نمائى.
زن باتقوا از چشم همچشمى پرهیز دارد، و شوهرش را به خاطر همرنگ شدن با زندگى اقوام خود، یا اقوام شوهرش در تنگنا قرار نمى دهد و او را خجالت زده نمى كند.
چنین زن و شوهرى مقبول حق، و منبع خیر، و نمونه بارز انسان الهى هستند، و در سایه آن دو همان خانه اى بوجود می آید كه خدا مى خواهد، و در فضاى آن خانه فرزندانى تربیت مى شوند كه حق، طلب مى كند، در هر صورت زن و شوهر در تمام امور زنگى بر اساس معارف الهى و قواعد اسلامى و قوانین فقهى باید همچون اولیاء الهى هواى یكدیگر را داشته باشند.

 

برگرفته از سایت استاد حسین انصاریان به نشانی Erfan.ir

يکشنبه 2/10/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName