اندیشه ها و احساسات باشکوه
توسط : meloudi

 

عجیب است كه ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را كشف می كنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درك درستی نداریم.

یوستین گوردر 

يکشنبه 2/10/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName