حکایت
توسط : wwwatiw

...جوینده یابنده است و یابنده خاموش

...الهی چه غم دارد او که تورا دارد 

يکشنبه 2/10/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName