لطیفه
توسط : wwwatiw
دو شاگرد تنبل باهم در کلاس آرزو کردند کاش معلم ها هم مثل بقال ها بودند  و بالای سرشان می نوشتند درس داده شده پس گرفته نمی شود
يکشنبه 2/10/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName