کشف جدید برای درمان عقب ماندگی ذهنی
توسط : یاكریم
کشف جدید برای درمان عقب ماندگی ذهنی
دانشمندان از اصلاح موفقیت آمیز نشانه های نوعی از بیماری اوتیسم (درخودماندگی) و عقب ماندگی ذهنی در موشهای آزمایشگاهی خبر دادند که می تواند راه را برای درمان این بیماری در انسان نیز هموار سازد.
سندروم Fragile X شایع ترین علت وراثتی اوتیسم (درخودماندگی) و عقب ماندگی ذهنی است که نمود بارز آن ایجاد صرع در دوران کودکی و رشد غیرنرمال است. این سندروم به دلیل از بین رفتن ژنی موسوم به "پروتئین عقب ماندگی ذهنی X شکننده" ایجاد می شود و این اعتقاد وجود دارد که به عنوان مانعی بر سر راه ترکیب شدن پروتئینها در مغز عمل می کند.
محققان به دنبال اثبات این نکته هستند که از بین رفتن این پروتئین به پروتئین دیگری موسوم به mGluR5 این اجازه را می دهد تا ترکیب پروتئینی با عملکرد ناشناسی را شبیه سازی کند.
منبع:نسیم رضوان
يکشنبه 2/10/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName