مولای من!
 

مولای من!

تنها،شکسته و خسته ام

امّا

تا ظهورت بر جادّه ی اخلاص

به انتظار می مانم.

يکشنبه 2/10/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName