با چشم های عاشق بیا
توسط : meloudi

جهان، قرآن مصور است
و آیه ها در آن
به جای آن كه بنشینند، ایستاده اند
درخت یك مفهوم است
دریا یك مفهوم است
جنگل و خاك و ابر
خورشید و ماه و گیاه
با چشم های عاشق بیا
تا جهان را تلاوت كنیم.

يکشنبه 2/10/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName