اولین نوشته ای که از آسمان فرود آمد.
توسط : دیوژن م
 

امام محمد باقر(ع) فرمودند:

اولین نوشته ای که از آسمان فرود آمد جمله بسم الله الرحمن الرحیم بود.

يکشنبه 2/10/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName