مثل گل
   

باید به خورشید قلبها فرصت طلوع داد تا سرخی افق را نظاره کنند و افسانه ی شاپرک را تکرار کنند باید مثل گلی از نو شکفت و با سرود سبز آلاله هم معنی شد به دور دست ها پر کشید و در خیال قاصدک ها زنده شد چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید...

يکشنبه 2/10/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName