...
 

این همه زمان بی تابی کم نیست

کدام آدینه،خورشید می تابد

کدام جمعه،در لحظه ی ایستادن آفتاب میان آسمان، آفتاب ما از مغرب خواهد تابید

کدام روز،

شمشیر تو از مشرق نیام خواهد تابید

ای تمام ما،

شب زدگانیم در انتظار طلوع فجر

دریچه ای به سمت سحر بگشا

يکشنبه 2/10/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName