عیادت بیمار
توسط : hosein9831


دوستى از دوستش عیادت كرد و حالش را پرسید

گفت : چند روزى است تب دارم و گردنم نیز درد بسیار مى كند. ولى خداى را شكر مى گویم بحمداللّه ، تبم شكسته ، ولى گردنم هنوز درد مى كند.
گفت : انشاء الله آن هم به زودى خواهد شكست

يکشنبه 2/10/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName