رنج
توسط : ghasedak61
 

چارلی چاپلین 

من رنج آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند اما  سکه

صدقه رهگذر خودخواهی آن را می خشکاند احساس کرده ام

شنبه 1/10/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName