الگو
توسط : ghasedak61
 

همیشه کسی هست که از نظر رفتاری تو را الگو قرار دهد

پس سعی کن باعث گمراهی دیگران 

نشوی

شنبه 1/10/1386 - 23:25
پسندیدم 0
UserName