خوشبختی
توسط : ghasedak61

آنکه بالاتر است ما را بدبخت می داند.

 آنکه از ما پایین تر است ما را خوشبخت تصور می کند.

 اما هر دو آنها در اشتباه هستند. زیرا ما گاهی خوشبخت هستیم وگاهی بدبخت.

 بدبختی در روزهایی است که به نَقصهای زندگی خود توجه داریم و خوشبختی ما در لحظات کوتاهی است که به نعمتهای زندگی خود نظر داریم

شنبه 1/10/1386 - 23:18
پسندیدم 0
UserName