کلام کوتاه
توسط : ghasedak61

هرگاه دیدی کسی به آبروی دیگران می تازد

 سعی کن ترا نشناسد

شنبه 1/10/1386 - 23:13
پسندیدم 0
UserName