یك جمله
توسط : گردباد

تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی

شنبه 1/10/1386 - 22:36
پسندیدم 0
UserName