انگشتر شرف الشمس
توسط : aliabf
  این شكل‏كه شرف‏الشمس نامیدهمى‏شود در كتاب «جنةالوافیه» مشهور به «مصباح كفعمى» آمده است (مصباح كفعمى كتابىنسبتاً معتبر در ادعیه است). گفتنى است كه مرحوم كفعمى، سند معتبرى براى این مطلبذكر نكرده و تنها گفته است: این حروف شكل اسم اعظم است. بعد در حاشیه كتاب مى‏گوید: در بعضى از كتاب‏هاى علماى شیعه دیدم كه این شكل از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. به نظر مى‏رسد بیان چنین نقلى محكم نیست؛ چون سند این روایت تا امیرالمؤمنین(ع) ذكرنشده است. مرحوم شیخ بهایى هم همین شكل را در كتاب «سرّ المستتر» با اندكى تغییرآورده است. البته در كتاب‏هاى یاد شده این شكل به «شرف‏الشمس» نامیده نشده است واحتمالاً تشخیص اساتید علم ختوم و اذكار این بوده كه این شكل در شرف شمس - كهنوزدهم فروردین ماه است - نوشته شود كه ساعت خوبى است و باعث تأثیر بیشتر این شكلخواهد بود. براى نوشتن این شكل یا حك آن بر روى انگشتر، در نوزدهم فروردین سندمكتوبى یافت نشد؛ اما از برخى بزرگان (مثل مرحوم كشمیرى) این مطلب شنیده شده است. در كتاب «هزار و یك نكته»، نكته 277، تألیف آیت‏اللَّه‏حسن‏زاده آملى نیز مطالبىراجع به این شكل آمده است.
شنبه 1/10/1386 - 22:11
پسندیدم 0
UserName