امام صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع) :

مردم امام خودرا گم می کنند ولی آن حضرت در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بیند اما آنها او را نمی بینند

شنبه 1/10/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName