امام صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع) :

هرکس در حال احرام بمیرد خداوند اورا لبیک گویان برانگیزد

شنبه 1/10/1386 - 22:1
پسندیدم 0
UserName