امام صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع) :

هرکس در راه رفتن به مکه یابرگشتن ازآن بمیرد،روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد

شنبه 1/10/1386 - 22:0
پسندیدم 0
UserName