امام صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

 

 امام صادق (ع) :

 

حج بر دو گونه است : حج برای خدا و حج برای مردم کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت را به او پاداش دهد و هر که برای مردم حج رود پاداش و ثوابش در  روز قیامت به عهده همان مردم است

شنبه 1/10/1386 - 22:0
پسندیدم 0
UserName