پیامبر خدا (ص ) :
توسط : حامد...
 

 پیامبر خدا (ص ) :

 

هر کس که با مال حرام حج کند وبگوید : لبیک اللهم لبیک ، خداوند به اوفرماید:لا لبیک و لا سعدیک ، حجت از آن خودت باد!

شنبه 1/10/1386 - 21:59
پسندیدم 0
UserName