امام باقر(ع ) :
توسط : حامد...
 

 

 امام باقر(ع ) :

 

کسی که این خانه را زیارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد، حلمی که با آن خشمش را مهار کند، و  خوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و مصاحبت دارد

شنبه 1/10/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName