عبدالرحمن بن کثیر:
توسط : حامد...
 

عبدالرحمن بن کثیر:

 

با امام صادق به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی  رفت و از آن بالا به مردم نگریست و فرمود: چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان
شنبه 1/10/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName