امام کاظم (ع ) :
توسط : حامد...
 

امام کاظم (ع ) :

 

:درباره آیه هر کس دراین سرای کورباشد در آخرت نیز کورتر است و گمراهتر" فرمودنداو کسی است که حج ، یعنی حج واجب ، را به تأخیر اندازد و بگوید : امسال حج می روم ، سال دیگر حج می روم تا آن که سرانجام مرگش فرا رسد

شنبه 1/10/1386 - 21:57
پسندیدم 0
UserName