امام زین العابدین (ع ) :
توسط : حامد...
 

 امام زین العابدین (ع ) :

 

حق حج (برتو) این است که بدانی بدان وسیله بر پروردگارت وارد می شوی ، واز گناهانت به سوی  آن می گریزی ، و به وسیله آن توبه ات پذیرفته می شود و فریضه و تکلیفی را که  خدا بر تو واجب کرده است ادا می کنی 

شنبه 1/10/1386 - 21:56
پسندیدم 0
UserName