امام صادق (ع ) :
توسط : حامد...
 

 امام صادق (ع ) :

 

ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت خانه خدا چنان سریع توانگری آوردو فقر رابزداید 

شنبه 1/10/1386 - 21:56
پسندیدم 0
UserName