امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود:
توسط : حامد...
 

 امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود:

 

خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان ، تا زنده اید آن را وا مگذارید که اگر رها شود، (از عذاب الهی ) مهلت داده نخواهید شد

شنبه 1/10/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName