حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 

 حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :

 

چون از حج فارغ شدی ، گویا تازه از مادر متولد گشتی

شنبه 1/10/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName