حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز

شنبه 1/10/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName