حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :

 

رای هر دردی که آب زمزم خورده شود دواست

شنبه 1/10/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName