از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند
توسط : حامد...
 

 از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزیده می شود هر قدری که باشد

شنبه 1/10/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName