امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

وقتی که مؤمن سر خود را در منی می تراشد و آن را در زمین دفن می کند،  در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می گوید 

شنبه 1/10/1386 - 21:50
پسندیدم 0
UserName