امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست می دارد

شنبه 1/10/1386 - 21:50
پسندیدم 0
UserName