رسول خدا (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

رسول خدا (ص ) می فرماید :

 

رمی جمرات ذخیره روز قیامت است

شنبه 1/10/1386 - 21:49
پسندیدم 0
UserName