حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

حج اکبر روز قربانی است

شنبه 1/10/1386 - 21:48
پسندیدم 0
UserName