امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

وقتی که مردم جایگاههای خود را در منی می گیرند، ندا کننده ای از سوی  خدا ندا می کند : اگر رضایت مرا خواسته بودید، من راضی شده ام

شنبه 1/10/1386 - 21:48
پسندیدم 0
UserName