امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :

 

وقتی که شب عرفه و اوایل روز منی فرا می رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ایستاده اند، گرامی ترین ملایک خود را مباهات می کند  

شنبه 1/10/1386 - 21:47
پسندیدم 0
UserName