از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی  گناهان را می ریزد و از بین می برد

شنبه 1/10/1386 - 21:47
پسندیدم 0
UserName