از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

هیچ روزهایی همچون ده روز اول   ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند

شنبه 1/10/1386 - 21:47
پسندیدم 0
UserName