امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

مکه محبوبترین زمین پیش خداست

شنبه 1/10/1386 - 21:45
پسندیدم 0
UserName