حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

در هر یکی از ماههای سال می توان به عمره رفت ، و بهترین عمره ، در ماه رجب است

شنبه 1/10/1386 - 21:45
پسندیدم 0
UserName