امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

کسی که ده بار به حج می رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد

شنبه 1/10/1386 - 21:44
پسندیدم 0
UserName