دنیا را بد ساخته اند...
توسط : نگارینا
 

 

دنیا را بد ساخته اند ... کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد ... کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی داری ... اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد ... به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند ... و این رنج است ...

 

 (دکتر علی شریعتی)

شنبه 1/10/1386 - 21:40
پسندیدم 0
UserName