Yahoo
توسط : ehsanalipour
yahoo هم یکی از همان سایت های .... است که از نظر امنیت صفر است همین حالا اگر شما ایمیل yahoo خودتان را به من بدهید تا دو روز دیگر password ایمیلتان را برای شما می گویم . این سایت با وجود بدهی های زیاده که دارد هنوز بر پایه تبلیغاتهای خود پا بر جاست پایه این تبلیغات ها هم همان سوِء استفاده های جنسیست که بر خلاف آیین ودین ماست . حال انتخاب با خوتان است چه کار باید بکنیم؟
شنبه 1/10/1386 - 21:3
پسندیدم 0
UserName