شعر
توسط : negine darya

چه کسی می داند که تو در پیله ای تنهایی خود تنهایی و در حسرت یک روزنه در فردایی پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی .

شنبه 1/10/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName