رویای دروغین و پر زآه
توسط : parandeh2

باز من ماندم و خلوتی سرد.خاطراتی ز بگذشته ای دور.یاد عشقی که با حسرت و درد. رفت و خاموش شد دردل گور.با تشکر زهرهparandeh2

شنبه 1/10/1386 - 18:14
پسندیدم 0
UserName